Google

Universal Analytics kommer förändra online och offline

Universal-Analytics-310x200-1Det är inte lång tid kvar innan man kommer att kunna tracka både online och offline försäljning oberoende på vilken enhet som används. Universal Analytics är nästa version av Google Analytics, som förra månaden lanserades i publik beta. Denna nya versionen har inga begränsningar som vi ser analyser av beteenden idag.

Den största skillnaden med Universal Analytics är att det spårar mycket, mycket mer än bara besök på en webbplats.  Det innefattar webbplatser, mobila applikationer och point-of-sale system, vilket innebär att Universal Analytics kan spåra offline konverteringar också. Det går i princip att använda det i vilken teknisk maskin som helst.

Extreme förändring kring data drivna insikter

Det här öppnar upp för helt nya möjligheter att förstå och få insikter hur människor/kunderna interagerar med företag. Det ger möjlighet att kunna skicka data från flera enheter, och samla det i Universal Analytics. Detta innebär att man kan länka in hur butiks transaktioner går med kampanjer och, via ett kundkort/kundprofil taggad till ett användar-ID, och där med samla in en kunds hela historik från online interaktioner till fysiska handlingar.

Detta kommer även att skapa utmaningar kring hur man segmenterar data och analyser, datamängderna kommer att öka hos Google samt komplexiteten kring data drivna insikter. En aspekt är ju även att Google själva kommer äta åter en bit till av världens information. Men om Google fortsätter som nu med att låta det vara relativt billigt eller grattis att konsumera deras tjänster kommer denna nya version att anammas av företagen som en löpeld. Företagen kommer att behöva driva större integrations projekt för att föra in data i deras CRM och Business Intelligence system så att de kan skapa sig en helhetsbild hur kundupplevelsen ser ut både online och offline.

I det långa loppet kommer detta att gynna kunderna genom att företagen kommer att investera i nya innovativa lösningar för att optimera försälningen och kundernas tid. Det kommer skapa en ännu bättre användarupplevelse. Om du vill läsa mera kring de tekniska detaljerna hur det kommer att fungera kan du läsa det här  eller kolla in Googles instruktioner.