Innovation

Vinn-vinn i resebranschen via data drivna insikter!

Travel analytics-Peter LiedstrandResebranschen i Skandinavien behöver utvecklas ännu mera med innovativa lösningar för att möta slutkundernas beteenden både online och i omnikanalen. Globala aktörer ökar sin närvaro i Skandinavien inom hotell, flyg, paket, prisjämförelse och slutkunderna besöker väldigt många alternativ i inspiration och prisjämförelse fasen innan de genomför sin bokning. Reseföretagen kämpar med marginaler, ökad effektiviseringar och ett ökat tryck från marknaden med lägre priser. Den som kan attrahera slutkunder med bra pris, bra alternativ, optimerar tiden det tar att hitta bra resa och möter slutkundernas förväntningar i shopping upplevelse kommer att lyckas ännu bättre i framtiden.

En av de väsentligaste delarna för att företag skall utvecklas, bli lönsamma och fortsätta investera är insikter hur marknaden utvecklas och hur konkurrensen ser ut. Big data och konsoliderad data drivna insikter blir bara viktigare och viktigare för att excellera inom olika branscher.

Ehandel.se Anlytics lanserade för några dagar sedan en beta tjänst för företag inom e-handel. Där företagen kan gå med och göra realtids data tillgänglig kring deras konvertering online. I sin tur kan de sedan se hur marknaden utvecklas när flera företag ansluter sig.

Hur skulle en sådan här lösning se ut för resebranschen?

eTravel Analytics skulle innehålla flera produkter som flyg, hotell och paket/charter där man kan titta på konvertering för utresa och destination (Flygplats, Stad, Land) alternativt incheckning/utcheckning datum men även hur många som skall med på resan samt snittpris. Det skulle även kunna inkludera; om slutkunder bokade via mobil, padda eller normal desktop. En annan intressant aspekt skulle vara, vart resan var bokade från(stad, land)

Då skulle reseaktörer inom Skandinavien kunna följa upp och se hur de själva ligger till gentemot marknaden. De reseföretag som behöver utvecklas skulle få konkreta siffror och de som är “best in class” skulle kunna få bekräftelse att så är fallet och följa upp så att de inte tappade sitt försprång.

De anslutna reseföretagen skulle i realtid kunna se vilka resetrender som finns på marknaden och har möjligheter att möta slutkunderna på ett mera attraktivt sätt via webbplatser, nyhetsbrev, kampanjer/erbjudanden, sökmotorer, jämförelsesajter med mera. Detta blir även extra intressant med trenderna kring hur mobila användningen utvecklas och de olika “devices” som slutkunderna använder vid köp av resor. Reseföretagen skulle i stort sätt kunna anpassa sig till marknaden vecka för vecka och bedriva agil marknadsföring.

Lösningen skulle även kunna innehålla annan meta data som man skulle lägga till för optimal segmentering och analys, till exempel för destinationer: är det en storstad, närhet till strand(sol och bad) eller en kombination. Kunde även integrerar med andra aktörer på visa bestämda parametrar för att attrahera kunder som skulle köpa data drivna insikter i resebranschen.

Detta skulle även vara attraktivt för de reseföretagen som finns i omnikanalen (Fysiska reseföretag som agerar både online och offline) eftersom nästan alla slutkunder börjar online men en del väljer att gå offline för ett tryggare köp och personlig kontakt, men de finns de som även gör tvärtom.

Hur skulle affärsmodellen se ut?

Affärsmodellen skulle se ut som många redan existerande så länge man möte en kritisk massa av reseföretag som anslöt sig. Det finns väldigt många indirekta intressenter kring resebranschen men även direkta som hotell, flygbolag och aggregatorer som skulle vara potentiella köpare.

Självklart skulle reseföretaget som anslöt sig inte kunna se sina sina konkurrenters affärsrelaterad data utan bara kunna jämföra med den totala marknaden inom segmenterad data.

Vinn-vinn för samtliga parter

Om en aktör inom resebranschen skulle ta denna position skulle det bli en vinn-vinn för samtliga parter. Utkomsten skulle i det långa loppet göra så att användarupplevelsen för slutkunderna skulle bli ännu bättre. Visa aktörer skulle med dessa insikter kunna utvecklas snabbare, agera snabbare, investera mera i innovation än andra och kunna skapa sig en större marknadsandel. Medan andra aktörer skulle finna lönsamma “long tail” nischer.

På lång sikt skulle en aktör med en sådan här lösning även kunna etablera sig globalt och skapa en helt ny data driven insiktsmarknad för resebranschen. Om någon aktör eller nystartat företag har intresse, kapital och investeringsmöjligheter skulle jag rekommendera att detta skulle kunna vara en möjlighet inom resebranschen.