Uncategorized

Utmana dig själv, pressa dig förbi din komfortzon

push-305x190-TonyTony Schwartz har skrivit en hel del artiklar och böcker som skapar insikter och reflektion kring vetenskaper kring högpresterande individer och att systematiskt bygga upp sin förmåga fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.

Tony och hans grupp(The Energy Projekt) har hittat, i sammarbete med chefer på dussintals organisationer, att det är möjligt att bygga en viss färdighet eller förmåga på samma systematiska sätt som vi gör en muskel: pressa sig förbi sin komfortzon, och sedan vila. Aristoteles hade det exakt rätt 2000 år sedan: “Vi är vad vi upprepade gånger gör.” Tony och hans grupp har genom att förlita sig på mycket specifika metoder, sett kunder dramatiskt förbättra kompetens som spänner från empati, att fokusera, att kreativitet, att tillkalla positiva känslor, till djupt avslappnande.

Liksom alla som studerar prestation, har även Tony påverkats av den extraordinära Anders Ericsson, utan tvekan världens ledande forskare i hög prestanda. För mer än två decennier, har Ericsson gjort så att det inte ärvt talangen som avgör hur bra vi blir på något, utan snarare hur hårt vi är villiga att arbeta – “. Avsiktlig praktik”. Många forskare är nu överens om att 10.000 timmar av sådan praxis som är absolut nödvändigt för att uppnå kompetens inom något komplext område.

Det är något underbart stärkande kring detta. Det antyder att vi har anmärkningsvärd förmåga att påverka våra egna resultat. Men det är också skrämmande. En av Ericssons centrala rön är att i praktiken är inte bara den viktigaste ingrediensen för att uppnå excellens, men också det svåraste och minst inneboende njutbar.

Om du vill bli riktigt bra på något, kommer det att innebära obevekligt att pressa dig förbi din komfortzon, tillsammans med frustration, kamp, ​​motgångar och misslyckanden. Det är sant så länge du vill fortsätta att förbättras, eller ens behålla en hög kvalitet. Belöningen är att vara riktigt bra på något du har tjänat på ditt eget hårda arbete kan vara oerhört tillfredsställande.

Ämnet tycker jag är reflekterande intressant och roligt samt ett måste att utmana sig själv för att kunna växa och utvecklas. 10.000 timmar kanske man inte alltid behöver 🙂  för att förstå och excellera inom nya områden om man inte skall bli expert. Det viktiga tycker jag att man vågar pressa sig förbi sin komfortzon för att överträffa sina egna förväntningar.